Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

De Spinhuiswal, Den Bosch

Visie op herontwikkeling "Openhuis"

Toen

Tweehonderd jaar geleden, bij de opheffing van de vier Bossche schuttersgilden, werden de eigendommen van de gilden onteigend. Ook De Oude Schuts verloor haar bogaard aan de Sint-Jorisstraat, die zich uitstrekte tot aan de stadswallen. Op deze gronden werd in 1805 het Tuchthuis gebouwd, later gevolgd door het Huis van Bewaring. Aan het eind van de negentiende eeuw werden in gele baksteen het Paleis van Justitie en andere gerechtelijke gebouwen gerealiseerd.
De stadswal was militair terrein en dus verboden voor Bossche burgers. In 1874 verloor Den Bosch haar functie van vestingstad. De stadspoorten verdwenen onder de slopershamer. De muren bleven gehandhaafd, omdat ze de opgehoogde binnenstad bijeen moesten houden. Aan de Spinhuiswal werd in die tijd het gele Paleis van Justitie gebouwd. De straat kreeg op 27 januari 1897 van de gemeenteraad haar officiële naam: Spinhuiswal, een naam die kennelijk door de Bosschenaren al geruime tijd officieus werd gebruikt.

In oktober 1944 rukten de geallieerden op, ondermeer via de Spinhuiswal. Omdat men vermoedde dat er zich Duitsers in het gerechtsgebouw bevonden, werd er geschoten. Daarbij werd het Paleis van Justitie door brand verwoest. In maart 1949 werden de restanten van de voorgevel afgebroken. Op dezelfde plek werd een nieuw gerechtsgebouw gerealiseerd, dat in 1951 in gebruik werd genomen. Begin 21ste eeuw verhuizen de gerechtelijke diensten naar het nieuwe Paleis van Justitie achter het NS-station in 's-Hertogenbosch. In 2013 plaatste de RVOB het gebouw op de markt voor herontwikkeling.

Herbestemmingsplan Spinhuiswal Haalbaarheidsonderzoek Spinhuiswal

Nu

Ozive ontwikkelde een visie op de herontwikkeling. Het ontwerp voor ‘open huis’ verbindt de stedelijke, hoger gelegen straatprofielen van de Sint Jorisstraat met de lager gelegen wereld van de Binnendieze en het Bossche Broek. Stegen, poorten en trappen zorgen voor de openbare doorwaadbaarheid van het plangebied. De gewenste levendigheid wordt niet door de gebouwen gegenereerd, maar door de functies die er in komen en de ondernemers die deze functies exploiteren. Het programma is omvangrijk en biedt ruimte voor woningen, appartementen, kantoorruimten, eetwarenhuis, een hotel en horeca.

De poorten in de gevels van het Spinhuiswalcomplex geven toegang tot een pleinruimte die door de drie binnengevels wordt begrensd en waarop het voormalige cellenblok is gelegen. Deze ruimte bestaat uit een aantal geschakelde ruimtes, die met hetzelfde inrichtingsprincipe aan elkaar worden gekoppeld. Er zijn vele hoogteverschillen, nauwe doorgangen, doorkijken, overkappingen etc. aanwezig. Een belangrijk element van de pleinruimte is de grote plataan die nu op de binnenplaats aanwezig is. Deze boom wordt zorgvuldig ingepast en draagt daarmee de nieuwe pleinruimte.

“Het is een mooie kans om deze plek in de stad nieuw leven in te blazen, het complex te betrekken in het stedelijke weefsel en de historische en monumentale waarden van de plek te behouden voor de toekomst.”

 Projectgegevens en samenwerkingspartners
Rol Ozive
Visie op herontwikkeling en planaanbieding

Betrokken Partijen
Houtman en Sanders landschapsarchitectuur

Opdrachtgever (tender)
RVOB

 
Haalbaarheidsplan Spinhuiswalcomplex Herbestemming Spinhuiswalcomplex

Trefwoorden: GEVANGENIS - HERONTWIKKELING - VISIE- WONINGEN - HORECA - HOTEL - HERBESTEMMING