Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

RDM Campus, Rotterdam

Scheepswerf wordt inspirerend innovation dock

Toen

De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij NV (RDM) was een scheepswerf voor scheepsnieuwbouw, scheepsreparatie en machinebouw in Rotterdam die heeft bestaan tussen 1902 en 1996. De RDM werd in 1902 opgericht als voortzetting van Maatschappij de Maas en vestigde zich op de Heijplaat. De werf floreerde en op het werfterrein werd vrijwel constant gesaneerd, verbouwd en nieuw gebouwd. De gebouwen dateren uit verschillende perioden na 1902. De RDM onderhield een eigen veerdienst vanaf Schiemond voor zijn werknemers, maar vanwege de afstand en het groeiende personeelsbestand werd in 1914 gestart met de bouw van het tuindorp Heijplaat.
Tot de Tweede Wereldoorlog verviervoudigde de omvang van het terrein tot circa 40 ha. De RDM was dan ook één van de grootste werven in Europa, onder meer bekend als bouwplaats van het stoomschip 'Rotterdam' uit de Holland-Amerika Lijn. Eind jaren vijftig kwam de scheepsbouw in de problemen. De RDM ging zich vanaf die tijd meer toeleggen op de defensie-industrie, maar had ook opdrachten uit de offshore- en energiesector. Na verschillende fusies ging het bedrijf op in het RSV-concern, dat in 1983 failliet ging en waardoor 1370 mensen werkloos werden; een grote klap voor het dorp, waar veel van hen woonden. De nog levensvatbare onderdelen, waaronder de afdeling Marine, werden ondergebracht in een nieuwe vennootschap en eigendom van de overheid, om later weer verkocht te worden en omgedoopt tot RDM Technology. Bij RDM werden tot midden jaren negentig onderzeeërs gebouwd, totdat ook daar het doek voor viel. Het werfterrein met opstallen kwam uiteindelijk in bezit van de gemeente Rotterdam.
De RDM-terreinen en -gebouwen vormen samen met het Quarantaineterrein en tuindorp Heijplaat een bijzondere enclave midden in het moderne en dynamische havengebied. Het wordt, naast Delfshaven en het Scheepvaartkwartier, gezien als een havengebied met zeer hoge cultuurhistorische waarde. De afgelopen decennia is echter een deel van de gebouwen op het RDM-terrein in onbruik geraakt. Met de ontwikkeling van de RDM Campus wordt een belangrijk deel van het Rotterdams industrieel erfgoed behouden en bruikbaar gemaakt voor toekomstige generaties.

Nu

RDM Campus is een locatie voor onderwijs, bedrijven en evenementen op de oude werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) in Heijplaat, midden in de Rotterdamse Stadshavens. Op 23.000m2 grondoppervlakte wordt grenzeloos praktijkonderwijs gegeven en werken koplopers uit de creatieve maakindustrie samen met studenten aan duurzame producten van de toekomst op het gebied van bouwen, mobiliteit en energie (Building, Moving & Powering).
In de RDM campus is het RDM Innovation Dock is gehuisvest. Een futuristische omgeving, maar tegelijkertijd nostalgisch, want dit RDM Innovation Dock was ooit een machinehal op de voormalige scheepswerf van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM). Deze hal werd in twee jaar tijd getransformeerd tot een contextrijke leerwerkomgeving en biedt onderdak aan technische beroepsopleidingen op mbo- en hbo-niveau. De rest van de hal wordt verhuurd aan innovatieve bedrijven die weer kunnen samenwerken met beide onderwijsinstellingen. Hier worden leren en werken, kennisontwikkeling en innovatie bijeengebracht. De afkorting RDM heeft dan ook een nieuwe betekenis gekregen, namelijk Research, Design en Manufacturing.

 

Projectgegevens en samenwerkingspartners

Rol Ozive
Bouwmanagement

Projectspecificatie
- Onderwijsinstellingen
- Innovatieve bedrijvigheid

Ontwerpers
Van Heerden & Partners

Opdrachtgever
Havenbedrijf Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Albeda College

Oplevering 2009

  www.rdmcampus.nl

Trefwoorden: industrieel erfgoed - scheepswerf - onderwijs - bedrijven - innovatie