Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

Prinses Ireneschool, Krimpen aan de Lek

Herbestemmingsonderzoek voormalige basisschool

Toen

De Prinses Ireneschool is gebouwd rond 1925 in de stijl van de Amsterdamse School. Het gemeentelijk monument heeft karakteristieke historische kenmerken; de geglazuurde bakstenen en de terrazzovloer, de kapconstructie en de lokalen met kasten die de lokalen scheiden. De school heeft een traditionele opzet met lokalen van 7 x 7 meter en een hoogte van 4,5 meter. Dit sluit niet meer aan bij de behoefte aan ruimte van de huidige onderwijsvormen, waar gemeenschappelijke ruimten met diverse thema's gewenst zijn. Het samengaan van twee basisscholen naar een multifunctionele accommodatie in Krimpen aan de Lek maakt een einde van het gebruik van de Prinses Ireneschool als schoolgebouw.

Herbestemmingsonderzoek voor monumentale school

Nu

Onderzoek
Er zijn diverse mogelijkheden voor de Prinses Ireneschool onderzocht, waarbij de cultuurhistorische waarde en functionele behoefte zijn afgestemd. De vele ontwikkelingen in Krimpen aan de Lek alsmede de economische crisis  zorgen voor een geringe behoefte vanuit de markt. De draagstuctuur van de school en het behoud van de gang maken het niet een eenvoudig gebouw voor herbestemming.

De scenario's zijn zowel maatschappelijk (zorghuisvesting en cultuur) als commercieel (woning typologieën en bedrijvigheid). Met behulp van een zorgvuldig afwegingskader en zijn er drie scenario's gekozen doorgerekend en is er een aanpak aanbevolen.


Projectomschrijving en samenwerkingspartners
Ondersteunende rol op het gebied van bouwhistorisch en cultuurhistorisch onderzoek gedurende advies opdracht HEVO

Projectspecificatie
Programma, inpassingsstudie en kosten en exploitatie raming

Opdrachtgever
Gemeente Nederlek

 

Trefwoorden: herbestemmingsonderzoek - SCHOOL