Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

Herbestemming monumentaal klooster Zijtaart

Oud klooster wordt eigentijdse dorpsaccommodatie

Toen

In 1899 bouwde het kerkbestuur met gelden van de gemeente Veghel een klooster voor zusters van liefdadigheid, welke dienende tot opname en verpleging van oud en gebrekkige lieden en een meisjes- en bewaarschool. De bewoners van Zijtaart droegen fysiek bij tot het tot stand komen van het huis. De Congregatie bestond al 50 jaar bestond en de eerst ingetreden zusters waren bejaard geworden.  Zijtaart lag dicht bij het Veghelse Moederhuis en zo werd het klooster bestemd voor de parochie met onderwijs aan meisjes en de verzorging van ouden van  dagen en bestemd voor de congregatie met een tehuis voor oude en zieke zusters.

Toen het klooster gereed was in 1902 stond er alleen de tegenwoordige voorbouw, met links een vleugel voor oude mannen en vrouwen en  daarachter de schooltjes, bewaarschool en dagschool voor meisjes. De kapel is pas vijf jaar later gereed gekomen. De inwijding van de nieuwe kapel was de eerste plechtigheid in het klooster. Het klooster had daarmee zijn definitieve vorm gekregen.


De zusters hadden in de zomer van 2005 een overeenkomst gesloten met de gemeente over de verkoop van het klooster.

Voor de herbestemming van het klooster Zijtaart Monumentaal klooster Zijtaart

Nu

De gemeente behield het historische en beeldbepalende monumentale klooster in kerkdorp Zijtaart en gaf het een nieuwe functie. De multifunctionele accommodatie is nu het ontmoetingspunt voor jong en oud in de hechte gemeenschap. Het complex combineert uitstekend met de nieuwbouw aan de achterzijde. Er is zelfs voldaan aan de criteria van Frisse school en een speelleertuin te integreren in de openbare ruimte.

 

Projectkenmerken en samenwerkingspartners
Rol Ozive
HEVO heeft haar expertise ingebracht op het gebied van multifunctionele accommodatie en begeleide de aanbesteding. Aandachtspunten waren beheer en exploitaties. Tevens verzorgde HEVO het procesmanagement.

Projectspecificatie
Multifunctionele accommodatie met
- Dorpshuis
- Basisschool Edit Stein
- Sportzaal
- Peuterspeelzaal
- Kinderopvang & buitenschoolse opvang
- Pinautomaat
- Servicepunt bibliotheek
- Tweetal appartementen

Ontwerp
Leenders Architecten Veghel

Opdrachtgever
Gemeente Veghel
Oplevering 2011

Bijzonderheden
- Pilot project "Frisse Scholen" provincie
Noord-Brabant
- Meest Frisse school van Nederland in de categorie Renovatie & Transformatie Nominatie Scholenbouwprijs 2013
- Winnaar Brabantse Stijlprijs 2014

  Website Klooster Zijtaart
Herbestemming tot multifunctionele accomodatie Herbestemming tot multifunctionele accomocatie Herbestemming tot multifunctionele accomocatie

Trefwoorden: HERBESTEMMING - HAALBAARHEIDSSTUDIE - HAALBAARHEIDSONDERZOEK - KLOOSTER - MFA - DORPSHUIS