Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

Haalbaarheidsstudie klooster Mariadal, Roosendaal

Marktconsultatie

Toen

Het klooster Mariadal is gebouwd voor de orde van de Franciscanessen Penitenten Recollectinnen naar ontwerp van J.Th.J Cuypers en F.B. Sturm in 1934. Het complex ligt aan de Vincentiusstraat op een terrein dat zich parallel aan de Burgemeester Prinssensingel uitstrekt tot aan de Kloosterstraat en heeft een grote ommuurde tuin. Binnen de muur staan enkele sculpturen en kapellen. Het klooster is een rijksmonument en gebouwd in Traditionalistische stijl. De kapel vertoont kenmerken van Expressionistische baksteenarchitectuur. Het kloostercomplex is een samenstelsel van onderdelen, die in een bepaalde ruimtelijke en functionele relatie tot elkaar staan, en daarnaar zijn vormgegeven en ingericht. Zij geven uiting aan een bijzondere manier van gemeenschappelijk wonen, werken en religieuze toewijding. De orde in Mariadal richtte zich op zorg en onderwijs. Het was een opleidingsinstituut waar ruimte was voor het samenleven van circa 70 zusters. Zij gaven in Brabant, maar ook in de rest van Nederland, en zelfs de wereld les op scholen. In het hoofdgebouw is een veelheid van ruimten en functies (waaronder was- en droogruimten, keuken, slaapcellen en ziekenkamers). De kloostertuin heeft drie functies: bezinning/religie aan de oostkant, recreatie en ontspanning in het midden en productietuin/economie in het westelijke deel.

Nu

Visie
Het gesloten kloostercomplex Mariadal is altijd een op zich zelf staand landgoed geweest. Jarenlang heeft het onafhankelijk van z’n stedelijke omgeving gefunctioneerd. Bij de herbestemming van kloostercomplex Mariadal naar Stadslandgoed Mariadal gaat de verborgen schat een verbinding aan met z’n centrale ligging in de stad. Door z’n monumentale kwaliteiten en oorspronkelijke functies is respectvolle en duurzame herbestemming een eis. Stadslandgoed Mariadal wordt een multifunctioneel binnenstedelijk samenspel waar wordt gewoond, gewerkt, geleerd, verzorgd en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen helpen. De gedachte is dat door de nieuwe invulling van het kloostercomplex, met gebruikers die elkaar nodig hebben en met functies die elkaar aanvullen, een nieuwe sociale samenhang binnen het hele Stadslandgoed zal ontstaan. Het is een gebied met verschillende woon(zorg)-mogelijkheden: van levensloopbestendig wonen op het landgoed tot verzorgd wonen in een kleinschalige woongroep binnen het klooster. Aan het wonen worden allerlei services en diensten gekoppeld die ook voor omwonenden en bezoekers van de stad interessant kunnen zijn. Er ontstaat een aantrekkelijk nieuw Stadslandgoed waar gewandeld kan worden door de prachtige tuin en een hapje gegeten kan worden in de brasserie met producten uit eigen
moestuin, omringd door cultuurhistorisch erfgoed met een bijzonder verhaal.

Ozive is in afwachting van de vervolgstap die de provincie - in overleg met de gemeente Roosendaal -  neemt in deze herontwikkeling.

Projectgegevens en samenwerkingspartners

Rol Ozive
Visie op het stadslandgoed

Ontwerpers
BGSV Bureau voor stedenbouw
Brandbeeld

Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant

 
Herbestemmingsplan voor herbestemming kerk Mariadal

Trefwoorden: visieontwikkeling - herbestemming - klooster - woningen - appartementen - zorg - horeca - dorpshuis