Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

GeoFort, Herwijnen

Van verdedigingsfort naar educatiecentrum

Toen

Fort bij de Nieuwe Steeg is gebouwd in 1878-1880 en maakt onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, dat globaal van Pampus tot voorbij Slot Loevestein loopt. De Linie moest het rijke Westen beschermen tegen de vijand vanuit het Oosten. Het fort bestaat uit verschillende bomvrije gebouwen en was bedoeld om als een voorverdediging van de vesting Gorinchem te functioneren.
Door de stukken land tot kniehoogte onder water te zetten, werd het de vijand bemoeilijkt om per boot (te ondiep) of te voet Nederland aan te vallen. Toen legers vliegtuigen gingen inzetten raakte de strategie van de linie achterhaald. Vanaf de jaren ‘60 van de vorige eeuw heeft defensie daarom vele forten afgestoten.
Hoewel de militaire noodzaak is verdwenen, kan de Waterlinie nog altijd van betekenis zijn. Als deel van het nationale geheugen draagt de linie bij aan het historisch besef en de regionale identiteit. Door zijn ligging is de linie de rustige en groene tegenhanger van het stedelijke netwerk en als hydrologische machinerie, kan de linie wezenlijk bijdragen aan het gemoderniseerde waterbeheer van de 21ste eeuw.
Op terrein van Fort de Nieuwe Steeg – 3,5 hectare groot - bevinden zich twaalf rijksmonumenten. De diverse gebouwen, zoals de dubbel uitgevoerde kazerne, de artillerieloods, de diverse remises en het wachtershuisje zijn hersteld en geconsolideerd.

Nu

Het Fort is langzaam maar zeker omgebouwd tot GeoFort: een educatief themapark op het gebied van cartografie en navigatie. Het prachtige fort biedt nu speelse en spannende mogelijkheden om zowel het rijke ‘geo-verleden’ van Nederland als de indrukwekkende geo-innovaties van het heden te presenteren aan de buitenwereld.
Het forteiland bestaat uit drie delen: de educatieve attractie (GeoExperience), een openbaar gedeelte en een zakelijke vleugel. Daarnaast is er een winkel en restaurant aanwezig. In het zakelijke gedeelte is een auditorium gevestigd dat ruimte biedt aan 150 mensen om plenair bijeen te komen, de kleine zalen bieden de mogelijkheid voor brainstormsessies, tembuilding programma’s en vergaderingen.
Het herbestemde monumentale Fort bij de Nieuwe Steeg heeft uit handen van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven het Restauratiefonds-compliment 2012 ontvangen. Deze jaarlijks terugkerende prijs wordt toegekend aan personen of organisaties die zich op een positieve manier hebben ingezet voor de monumentenzorg.

 

Projectgegevens en samenwerkingspartners

Rol Ozive
Uitvoering

Projectspecificatie
Educatieve thema-attractie; cartografie, navigatie, geo-informatie

Ontwerpers
Verlaan en Bouwstra architecten, Vianen
Marx & Steketee Architecten, Eindhoven
DS Landschapsarchitecten, Amsterdam

Toezicht
Restauratiearchitectuur BBM, Raamsdonkveer
 

Opdrachtgever
Stichting GeoFort Herwijnen

Oplevering 2012

  www.geofort.nl

Trefwoorden: fort - nieuwe hollandse waterlinie - educatiecentrum - zakelijk gebruik - winkel - restaurant