Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

Friso Kazerne, Ede

Herbestemming en restauratie van de Friso Kazerne in Ede

Toen

Friso Kazerne is een rijksmonument uit 1905. Destijds is de kazerne samen met de identieke en naast gelegen Maurits kazerne gebouwd voor de huisvesting van infanterie. Het grootste deel is verhuurd aan het Akoesticum. Akoesticum is een trainingscentrum voor muziek, dans en theater Zo zijn in 2 paviljoens in totaal 10 oefenruimtes. In het hoofdgebouw zijn 56 hotelkamers voor meerdaags trainingen of oefensessies. De kazernes zijn gebouwd in neorenaissance-stijl en ze zijn van het zogenaamde lineaire type. Door de jaren heen heeft de kazerne meerdere, maar hoofdzakelijk militaire, functies gehad en begin 2011 is het terrein incl. de kazernes door defensie aan de gemeente Ede overgedragen. Het terrein is opgenomen in het woningbouwproject “Veluwse Poort” De kazernes zullen een prominente plaats binnen deze nieuwe wijk krijgen.

Herbestemming Frisokazerne Akoestiucum Herbestemming cultureel erfgoed

Nu

De dakhuizen zijn naar origineel ontwerp opnieuw opgebouwd. De lichtstraten hebben hun functie weer terug, en in plaats van nieuwe vloerbedekking is de terrazzovloer hersteld. De tegel lambrisering is niet volledig terug, maar in een deel van de gang is deze teruggekomen.
De gevels zijn geïsoleerd door er aan de binnenkant een voorzetwand voor te zetten. Voor de ramen in de gevel is er in nauw overleg met de monumentencommissie besloten geen nieuwe ramen met dubbel glas te plaatsen, maar in de bestaande sponning hoogwaardige isolatieglas te zetten.

Het mag duidelijk zijn dat geluid extra aandacht krijgt bij deze oefenruimtes. Zo staan de voorzetwanden op akoestisch vilt en los van de gevel. Stalen spanten en liggers zijn ontkoppeld van de bestaande constructie door middel van rubberen opleggingen en in het theater is verlichting verend opgehangen. De grote zaal is een op zich zelf staande constructie binnen de exercitieruimte, enerzijds is hij hiermee akoestisch ontkoppeld anderzijds blijven hiermee de bestaande binnenwanden en spantconstructie gehandhaafd en zichtbaar. Concrete voorbeelden uit het plan van aanpak zijn het One-room-concept en de Lean planning. Aan het One-room-concept hebben we invulling gegeven door een feitelijke ruimte in de kazerne in te richten, om hier samen met het ontwerp team alles op elkaar af te stemmen.

Projectgegevens en samenwerkingspartners
 

Rol Ozive
Herbestemming en restauratie

Opdrachtgever
Gemeente Ede

Architectenbureau
Sluijmer en Van Leeuwen
  

 
Herbestemming rijksmonument Frisokazerne tot Akoesticum Herbestemming Cultureel Erfgoed Herbestemming rijksmonument Frisokazerne tot Akoesticum

Trefwoorden: kazerne, herbestemming, restauratie, Akoesticum, Lean planning