Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

Deprez-gebouw, Tilburg

Publieke functie voor stoomketelfabriek in te ontwikkelen Spoorzone

Toen

In 1878 kocht kolenhandelaar Cornelis Klep aan de zuidzijde van de Lange Nieuwstraat voor zestienhonderd gulden een stuk grond van burgemeester Jansen. Vooruitlopend op die aankoop had Klep al een vergunning aangevraagd voor de plaatsing van een stoommachine om briketten te persen in een ‘hangar’ van 22 bij 7 meter. 
In november 1884 verkoopt Klep, die in 1879 een ijzergieterij was begonnen, zijn bedrijf met erf (samen ruim 2000 vierkante meter) aan de Belgische familie Deprez. Zij richtten een ijzerfabriek met stoomsmederij op voor het maken van ijzerconstructies zoals stoomketels, reservoirs, gashouders en bruggen. Met veertig werknemers was het bedrijf rond de eeuwwisseling de grootste fabriek van stoommachines en stoomketels in Tilburg. De vraag naar stoomketels nam na de ingebruikname van de gemeentelijke elektriciteitscentrale in 1911 echter steeds verder af. Elektriciteit was voor de aandrijving van machines in de fabrieken betrouwbaarder en veiliger dan stoommachines.
Omstreeks  1924 wordt de stoomketelfabriek van de Gebr. Deprez opgeheven. De fabriekshal komt in handen van de ‘buurman’, de werkplaats van de Staatsspoorwegen. Midden jaren vijftig neemt de gemeente de hal van de NS over. Vanaf 1958 is een deel van het complex in gebruik als veilinghal. In 1984 wisselt het gebouw opnieuw van eigenaar: het komt weer in handen van de werkplaats van de NS, die uitbreidingsplannen wil realiseren. Gedurende enige jaren doet het gebouw aan de Lange Nieuwstraat voornamelijk dienst als opslaghal en als onderkomen voor de personeelsvereniging van de NS-werkplaats.

Nu

De architectuur van de voorgevel, de sheddaken en de draagconstructie geven het gebouw een typische fabrieksarchitectuur. Vanwege de architectonische waarde van de voormalige stoomketelfabriek voor de Tilburgse Spoorzone is het gebouw in 2010 gerestaureerd en herbestemd. Om dit mogelijk te maken is het complex als beschermd monument aangewezen. Het gebouw heeft een nieuwe bestemming (publieke functie) gekregen. Er zijn kantoor- vergader-, presentatie- en toiletruimten gerealiseerd. Door de inzet van de hedendaagse technieken (flexibele wanden, geluidsisolatie, vloerverwarming, luchtbehandelingsinstallatie, etc.) en de aandacht voor de historie, heeft het gebouw een nieuwe toekomst gekregen. Op de lange termijn gaat het onderdeel uitmaken van de herbestemming van al het industrieel erfgoed in de Spoorzone, het voormalig werkterrein van de NS.

 

Projectkenmerken en samenwerkingspartners

Rol Ozive
Uitvoering

Projectspecificatie
- Informatiecentrum spoorzone
- Kantoren
- Horeca (grand-café en restaurant)
- Expositiehal

Ontwerpers
André van Stigt

Adviseur
Restauratiearchitectuur BBM

Opdrachtgever
- Gemeente Tilburg
- Monumentenfonds Brabant

Oplevering 2010

 

Trefwoorden: Industrieel erfgoed - openbaar gebouw - restauratie - renovatie - kantoren - vergaderruimtes