Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

Herbestemmingsvisie Bisschop Zwijsenstraat, Tilburg

Visie en ontwikkelingsvoorstel

Toen

De Bisschop Zwijsenstraat heeft pas in de tweede helft van de 17de eeuw haar eerste bebouwing gekregen. De ontwikkelings-geschiedenis van de panden Bisschop Zwijsenstraat 18 en 20 is lange tijd (en nu nog) met elkaar verweven geweest. Het dwarshuis nummer 18 lijkt, gezien in de achtergevel aanwezige kozijnen, een oude kern (laat 18de- of vroeg 19de eeuw) te bezitten. Het pand is voor 1850 gebouwd, de periode waarin deze zijde van de straat in fasen vrijwel volledig bebouwd raakte. Bisschop Zwijsenstraat 20 is in de huidige vorm jonger en is opgezet als een herenhuis in eclectische trant dat zijn ontstaan kent in de late 19de eeuw. In het begin van de jaren '90 van de negentiende eeuw betrekken de zusters Franciscanessen van de H. Familie het complex. Zij waren vanuit Eupen in1888 naar Tilburg gekomen en verbleven aanvankelijk in een huis aan de Heuvelstraat. Al in 1896 openden ze een tweede klooster aan het Wilhelminapark. Deze zusters hielden zich bezig met verpleging aan huis (wijkverpleging) en het geven van onderdak aan bejaarde dames. Achter het herenhuis lieten de zusters een sobere kapel bouwen. In oktober 1954 verlaten de zusters de kapel. Het pand komt in bezit van de heer M. Tans, eigenaar van een bedrijf in sanitair en metalen. Het Franciscanessen-klooster is van groot cultuurhistorisch belang omdat het deel uitmaakt van Tilburgs katholiek erfgoed bestaande uit kloosters, kerken, kapellen, patronaatsgebouwen, pastorieën, beelden, etcetera. Dit erfgoed herinnert aan de invloed die het katholicisme in de negentiende en twintigste eeuw had op de Tilburgse samenleving en het stadsbeeld.

Op het perceel van Bisschop Zwijsenstraat 24-26 stond al in de 19de eeuw bebouwing. Wat er stond is niet bekend, de oudste foto's van dit deel van de straat dateren uit de periode waarin het nog bestaande pand reeds was gerealiseerd. De verdere geschiedenis van deze woningen tussen 1970 en 2008 is een verhaal van onttakeling en verwaarlozing. De bebouwing is nu niet meer bewoond.

Herbestemming Bisschop Zwijssenstraat Haalbaarheidsstudie Bisschop Zwijssenstraat

Nu

Visie
Uitgangspunt voor de ontwikkeling is dat er zoveel mogelijk monumentale panden behouden blijven en klaargemaakt worden voor de toekomst. Ozive heeft samen met de stedenbouwkundige en historicus van de Gemeente Tilburg, de architecten van Shift en de plaatselijke makelaar Van de Water Groep integraal een visie ontwikkeld waar nieuwbouw en restauratie van de monumentale panden hand in hand gaan. Op deze manier is een haalbaar plan ontstaan waardoor het prachtige klooster behouden blijft en nieuwe appartementen worden gerealiseerd op de aangrenzende kavels.

Projectomschrijving en samenwerkingspartners
Rol Ozive
Planontwikkelingsvoorstel

Projectspecificatie
- 2 appartementen in de refter
- 5 kloosterappartementen
- 2 casco appartementen in nummer 24 en 26
- 8 nieuwbouwappartementen
- Kapel: horeca/culturele bestemming

Ontwerper
Shift Architectuur

Partners
Gemeente Tilburg
Jan Lemmens, Historicus
Van der Water Makelaardij

Bijzonderheden
Het ontwikkelplan is multidisciplinair ontwikkeld met alle stakeholders.

 
Herbestemmingsvisie en plan voor behoud van monumentale panden Herbestemmingsvisie en uitgewerkt plan, aanvulling monumentale panden

Trefwoorden: VISIE - KLOOSTER - MULTIDISCIPLINAIR - APPARTEMENTEN - OPENBAAR