Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

Herbestemming Ambachtsschool 2.0, Dordrecht

Visie op herontwikkeling

Toen

In 1913 werd door de befaamde Dordtse architect Van Bilderbeek een eerste ontwerp gemaakt voor een nieuwe ambachtsschool. In 1918 werd gestart met de bouw. Om dit te bekostigen realiseerde de gemeente op aanliggende kavels een aantal eengezinswoningen. Veertig jaar later kreeg de school een aantal uitbreidingen aan de achterzijde van het gebouw. De naam Ambachtsschool verdween en maakte plaats voor Lagere Technische School. Sinds begin 21e eeuw heeft het gebouw geen scholingsfunctie meer. Om verdere leegstand tegen te gaan heeft de gemeente Dordrecht marktpartijen uitgenodigd om met een toekomstbestendige visie te komen voor het behoud en transformatie van deze plek met rijke historie.

Monument Ambachtschool 2.0

Nu

Ozive heeft voor de gemeente een planontwikkelingsvoorstel gemaakt om de Ambachtsschool aan de Reeweg Oost te behouden. De Ambachtsschool en bijbehorende gebouwen geven op papier een eindeloze reeks mogelijke herbestemmingen. Gebleken is dat een goede transformatie slechts haalbaar is met het verwijderen van de niet-monumentale bijgebouwen om ruimte te maken voor eengezinswoningen en een hoogwaardige binnentuin. Zo kan de Ambachtsschool hersteld worden en ruimte maken voor nieuw gebruik. Het ontwikkelvoorstel omvat in het monumentale gedeelte het "Een blok stad" concept van Era Contour.
De toekomstig bewoner koopt een gedeelte renoveert casco, waarna de koper zelf de afbouw van bepaald. Zo ontstaan er in de school en in de fabriek unieke woningen. Op de rest van het plangebied, waar geen behoudenswaardige gebouwen staan, worden 16 beterBASIShuis woningen gebouwd.

Projectkenmerken en samenwerkingspartners
Rol Ozive
Planontwikkelingsvoorstel aan de gemeente.

Projectspecificatie
- 28 appartementen casco appartementen
- 16 beterBASIShuis woningen
- Geleidelijke ontwikkeling fabriek

Ontwerper
Van Wijnen Architectuur

Partners
Era Contour

Bijzonderheden
Ozive heeft in juni 2014 de planontwikkeling ingediend met behoud van cultuurhistorische waarde door geleidelijke ontwikkeling en toegankelijkheid van wonen in een monument voor de inwoners van Dordrecht.

 
Herbestemmingsvisie en haalbaarheidsonderzoek voor monumentaal pand Ambachtsschool Haalbaarheidsonderzoek en herbestemmingsvisie voor monumentaal pand Ambachtsschool

Trefwoorden: SCHOOL - APPARTEMENTEN - KLUSWONINGEN