Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

Nieuw Amerika, Amsterdam

Moderne verbindingen tussen oud en nieuw met een mix van stedelijke functies

Toen

Halverwege de negentiende eeuw bepaalde de regering dat ten behoeve van de bouw van het Centraal Station in Amsterdam het open havenfront gedempt moest worden, zodat het station in het IJ kon komen. Tegelijkertijd werd een nieuwe kade aangelegd: de Oostelijke Handelskade.
Met de Oostelijke Handelskade krijgt Amsterdam voor het eerst een haven aan diep water. Dat is nodig omdat de zeilschepen plaats maken voor grotere stoomschepen. De kade wordt voor die tijd ‘modern’ opgezet met een spoorlijn en (stoom)kranen voor het laden en lossen. Met de bouw van de pakhuizen Europa, Azië en Afrika, start de eigenlijke ontwikkeling van de kade in 1883. Het oorspronkelijk pakhuis Amerika werd samen met Australië gebouwd in 1893-1895 voor het Blauwhoedenveem (Amsterdams havenbedrijf). Samen waren de pakhuizen honderd meter lang. In 1948 vlogen beiden in brand. Australië was zwaar beschadigd maar werd hersteld. Amerika was echter volledig afgebrand en werd in 1958 vervangen door een nieuw ontwerp. Het had een enorm volume en was destijds het grootste vrieshuis van Europa, met meer dan 20.000 kubieke meter opslagruimte voor bevroren en gekoelde waren. Al vanaf het ontstaan van de Oostelijke Handelskade, in 1875, werd het kunstmatige eiland gedomineerd door handel en ondernemerschap. De havens werden verplaatst, de bedrijvigheid verdween en alles raakte in verval. Met het vertrek van de havenactiviteiten naar het Westelijk Havengebied, veranderde ook de functie van de Oostelijke Handelskade. Dit heeft andere gebruikers en functies opgeleverd. Op sommige plaatsen heeft dit geleid tot zeer gemengde, innovatieve en artistieke milieus die horen bij de broedplaatsfunctie van de stad. Sinds 1992 is de Oostelijke Handelskade onderdeel van het IJoeverproject. Tegenwoordig heeft de Oostelijke Handelskade zijn oude glorie terug gekregen en bruist het er als nooit te voren!

Nu

Langs de Oostelijke Handelskade is langzaam een lint van nieuwe gebouwen verrezen. Er is een mix ontstaan van bestaande en nieuwe gebouwen, allen met pakhuisachtige maten. Drie van die gebouwen die deel uitmaken van het project Nieuw Amerika – Detroit, Boston en Chicago – werden (her)ontwikkeld.
Op basis van het stedenbouwkundig programma van eisen van de gemeente Amsterdam is er een visie opgesteld, het thema daarvan was ‘Loft living on the urban edge’ en is speciaal toegesneden op bewoners en gebruikers met een stedelijke leefstijl. Geïnspireerd door de lofts in Londen en New York werd een casco loft-concept opgesteld; ruim, flexibel, transformeerbaar en functioneel gemengd. Dit alles gericht op stedelijke doelgroepen, één en tweepersoonshuishoudens, creatieve bedrijven.
In totaal zijn er drie gebouwen ontworpen die ondergronds verbonden zijn door een twee-laagse parkeergarage met 450 parkeerplaatsen. Gebouw Detroit, met 82 koopappartementen en 2.900 vierkante meter kantoorruimte, is volledig nieuw gebouwd. De bouwhoogte van de drie gebouwen bedraagt vijfendertig meter. Gebouw Boston, met 130 koopappartementen en 2.500 vierkante meter commerciële ruimte bestaat ook uit nieuwbouw en is naast en boven een historisch pakhuis herontwikkeld. Gebouw Chicago, met 93 sociale huurwoningen en bedrijfsruimten, is geïntegreerd door middel van een spectaculaire overbouwing met het bestaande pakhuis Wilhelmina.
Voor Pakhuis Wilhelmina is de verscheidenheid aan beroepen kenmerkend en dit geeft het gebouw en de activiteiten een eigen karakter. Er is een brede vertegenwoordiging vanuit de beeldende kunsten, ontwerpers, muzikale beroepen, theatermakers, fotografen en professionele uitvoerders. Door de intelligente combinatie van oud en nieuw is er een bijzonder en aantrekkelijk werk- en woonmilieu gecreëerd.

 

Projectgegevens en samenwerkingspartners

Rol Ozive
Projectontwikkeling

Projectspecificatie
- 170 koop en 147 huurappartementen
- 5000m2 bedrijfsruimten
- Parkeergarage met 446 plaatsen
- 307 appartementen waarvan 93 casco sociale huur
- 8000m2 bedrijfsruimten
- Parkeergarage met 430 plaatsen

Ontwerpers
- Köther & Salman Architecten
- HVDN Architecten
- Wingerd Hovenier Architecten
- Rapp Scheulen Architecten
- DKV Architecten
- AWG Architecten (België)

Partners
- Ymere
- Stadgenoot
- Gemeente Amsterdam

Bijzonderheden
IFD Voorbeeldproject

Oplevering 2006
 

 

Trefwoorden: pakhuis - wonen - werken - appartementen - stedelijke ontwikkeling - verbinding met oud en nieuw - creativiteit - parkeergarage