Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

Mariƫnbosch, Nijmegen

Studentenwoningen blazen historisch klooster nieuw leven in

Toen

Het voormalig klooster en pensionaat Mariënbosch is gebouwd in 1923-1924 door architect  Charles Estourgie in opdracht van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef (Zusters van de Heilige Maagd). Het pensionaat – dat ooit onderdak bood aan 175 kostschoolgangers – was verbonden aan de eerste katholieke Middelbare Meisjesschool in Nederland. Het gebouw bestaat uit vier vleugels rondom een binnenplaats en is opgetrokken in donkere baksteen met zandstenen versieringen, met elementen van de Amsterdamse School. In 1925 wordt het gebouw uitgebreid met een apart schoolgebouw. De twee gebouwen worden met elkaar verbonden door een gang. In 1929 bouwt Estourgie een kapel tussen de voor- en de achtervleugel van het klooster, waardoor de binnenplaats wordt gereduceerd tot twee smalle stroken aan weerszijden van de kapel. Het schoolgebouw krijgt in 1951 een extra verdieping.
In 1977 wordt het pensionaat verbouwd tot kloosterbejaardenoord. Na de sluiting van het bejaardenoord in 1995 is het gebouw voor herontwikkeling beschikbaar gekomen. Mariënbosch is in 2001 op de rijksmonumentenlijst geplaatst.

Nu

In 2010 zijn er plannen om studenten in het voormalige klooster te huisvesten. De Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN) werkte in 2011 aan het opstellen van de verbouwingsplannen van het voormalige klooster Mariënbosch voor de realisatie van 360 kleine zelfstandige wooneenheden. Buurtbewoners zijn begin 2012 over de plannen geïnformeerd. Het oorspronkelijke karakter van het klooster en pensionaat wordt zoveel mogelijk gehandhaafd; de gangstructuur wordt zoveel mogelijk behouden, de nieuwe indeling past exact in de bestaande structuur van 3 x3 meter. Er zijn slechts weinig aanpassingen in het monument nodig, wel dient er een trappenhuis te worden gesloopt ten behoeve van het plaatsen van een lift. In het oude klooster komen circa 130 kamers. Naast het complex komt nieuwbouw voor nog eens 230 studenten. Het gaat hierbij om flats van 28 vierkante meter. Voor de kapel is voorlopig nog geen bestemming.

 

Projectgegevens en samenwerkingspartners

Rol Ozive
Projectontwikkeling en uitvoering

Projectspecificatie
347 studenteneenheden

Ontwerpers
Harmonische Architectuur B.V.

Partners
Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN)

In ontwikkeling
 

 

Trefwoorden: klooster - pensionaat - bejaardenhuis - studentenwoningen