Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

De Artillerie/ Paardenmarkt Delft

Kleinschalig wonen voor mensen met een verstandelijke beperking in voormalige Artilleriekazerne

Toen

De voormalige kazerne aan de Paardenmarkt in Delft – gebouwd in 1845 – is een bijzonder gebouw vanwege zijn ligging, zijn vorm en vanwege de bijzondere functie die het altijd heeft gehad. In 1864 wordt de kazerne verbouwd en  met één extra bouwlaag tot twee bouwlagen verhoogd. Hierbij wordt de kapconstructie met Philibertspanten behouden. In 1923 wordt de kazerne afgekeurd voor de militaire functie. De vereniging nazorg ten behoeve van hulp aan lichamelijk en geestelijk misdeelden - vanaf 1950 de Van der Woudenstichting - besluit in 1926 tot de exploitatie van een werkinrichting voor zwakzinnigen en huurde vervolgens de voormalige kazerne van de gemeente. In 1946 wordt de voormalige kazerne verbouwd om het gebouw beter geschikt te maken als tehuis. Bij deze verbouwing werden onder meer de houten balkenlagen en vloeren vervangen door vloeren van gewapend beton. Vervolgens wordt het gebouw - en dan met name de interne indeling - nog meerdere keren aangepast. Het gebouw staat in het beschermde stadsgezicht van Delft en is een Rijksmonument.

Nu

De voormalige Artilleriekazerne in Delft is omgevormd tot nieuwe huisvesting die het mogelijk maakt om kleinschalige en persoonlijke zorg te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit geeft hen het gevoel dat zij een betekenisvolle plek in de samenleving innemen. Het pand is uiteindelijk omgevormd tot een multifunctioneel woon- en zorgcomplex met zelfstandige woonzorgeenheden, koopappartementen, een kinderdienstencentrum met therapiezwembad, een dagactiviteitencentrum voor ouderen, een poliklinisch adviescentrum, een regulier kinderdagverblijf en een parkeergarage. In dit project is nauw samengewerkt tussen de gemeente, de bouwprocespartners, de gebruikers en de bewoners.

 

Projectgegevens en samenwerkingspartners

Rol Ozive
Haalbaarheidsonderzoek en integraal projectmanagement

Projectspecificatie
Onderwijsinstellingen
Innovatieve bedrijvigheid

Ontwerpers
Mas Architectuur

Opdrachtgever
Ipse de Bruggen

Oplevering 2006

 

Trefwoorden: kazerne - werkinrichting - wonen - zorg - opvang - revalidatie - appartementen - zwembad - parkeergarage