Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

Design to budget

Een stapsgewijze aanpak voor haalbare herbestemmingen

Het aloude gezegde 'haastige spoed is zelden goed' geldt zeker ook als het gaat om de financiële haalbaarheid van herbestemmingsprojecten. De ervaring leert dat er vaak grote verschillen kunnen ontstaan tussen een oorspronkelijke budgetraming en de uiteindelijke detailbegroting. "Overhaaste keuzes of onvoldoende inzicht kunnen leiden tot budgetoverschrijdingen van wel 50%", zegt Ozivelid John van der Doelen. "Door een stapsgewijze aanpak kan veel ellende worden voorkomen."

Lees het artikel:
www.nicodebont.nl/actueel/design-budget