Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

Voor de toekomst van ons verleden

Ozive staat voor een integrale aanpak en multidisciplinaire benadering van herbestemmingsvraagstukken. Samen met eigenaren, investeerders en gebruikers wordt gezocht naar een kwalitatief en economisch haalbare herbestemming, zodat monumentaal vastgoed weer toekomst- waarde krijgt.

Creativiteit in haalbaarheid

Door bundeling van kennis, kunde en ervaring van drie gerenommeerde bedrijven op het gebied van herbestemming kan een opgave multidisciplinair worden benaderd. Een unieke aanpak in de huidige markt, waarin iedere partij vanuit zijn eigen professie oplossingen bedenkt. Integratie leidt tot innovatie en vernieuwing, waardoor herbestemmingsinitiatieven van de grond kunnen komen.


Film: van klooster tot appartementen

Het Rijksmonument Mariaoord in Vught is herbestemd tot appartementencomplex. Over het proces en de uitdagingen bij deze herbestemming is een film gemaakt. Ook komen toekomstige bewoners een het woord over hun keuze voor wonen in dit bijzondere appartementencomplex.


Wisselspoor Utrecht


Lees hier het artikel

Bekijk het filmpje over de kracht van Ozive


Ozive is herleven

De tweede editie van de Ozive krant is uit!

De tweede editie van de Ozive krant is uit! Wij zijn met veel enthousiasme in gesprek gegaan met  inspirerende gebruikers, initiatiefnemers en samenwerkingspartners. Zij zijn deze editie aan het woord, afgewisseld met mooie voorbeelden van herbestemmingsprojecten. Lees de krant of vraag een printversie aan via info@ozive.nl. Wilt u de volgende editie niet missen? Stuur dan een mail naar info@ozive.nl o.v.v. verzendlijst Ozive krant. U krijgt de volgende krant dan automatisch toegestuurd.
 


De tweede editie van de Ozive krant

“Met een traditionele aanpak van herbestemmingsvraagstukken lopen initiatieven te vaak vast. Een integrale benadering vanuit het monumentale gebouw en de functionele behoefte vanuit de markt is nodig. Dat vraagt om gedragsverandering bij marktpartijen en overheden. Gezamenlijk moeten we de grenzen van het (on)mogelijke opzoeken om herbestemmingen haalbaar te maken.”

Boudewijn de Bont, initiatiefnemer Ozive


Trots op eerste editie Ozive krant

Met veel enthousiasme hebben wij de afgelopen weken gewerkt aan de eerste editie van de Ozive krant. Wij zijn trots op deze krant met daarin interessante en inspirerende herbestemmingsprojecten. Lees de krant of vraag een printversie aan via info@ozive.nl. Wilt u de volgende editie niet missen? Stuur dan een mail naar info@ozive.nl o.v.v. verzendlijst Ozive krant. U krijgt de volgende krant dan automatisch toegestuurd.


Drie topspelers in de markt

Ozive is een initiatief van de TBI-bedrijven: Synchroon, HEVO en Nico de Bont. Door de handen ineen te slaan leveren ze een innovatieve bijdrage aan de ontwikkeling en het behoud van monumentaal vastgoed.


Het team